O fakultetu

Fakultet organizacionih nauka (FON) je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije. Sa tradicijom dugom 40 godina FON danas upisuje preko 3500 studenata na 18 studijskih programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. FON pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Misija Fakulteta organizacionih nauka
Fakultet organizacionih nauka je visokoškolska ustanova Univerziteta u Beogradu koja se, kroz razvoj i širenje znanja i veština u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, bavi obrazovanjem i naučno-istraživačkim i konsultantskim radom u cilju osposobljavanja budućih stručnjaka za razvoj potencijala privrede i društva.

Ključne vrednosti Fakulteta organizacionih nauka:

  • Inovativnost -  koju iskazujemo kroz stalna unapređenja studijskih programa, metoda nastave, informaciono-komunikacione opreme koju koristimo. Podstičemo naše studente da takođe imaju inovativan pristup u rešavanju izazova u nastavnim i van-nastavnim aktivnostima.
  • Otvorenost – koju pokazujemo kroz saradnju i povezivanje sa kompanijama, drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama iz domaćeg i međunarodnog okruženja; prihvatanje inicijativa studenata i zaposlenih; “otoverena vrata” za sve one koji su zainteresovani da nas upoznaju.
  • Posvećenost – nastavnika i saradnika studentima, uprave zaposlenima i zaposlenih poslu; vera da je partnerski odnos zainteresovanih strana preduslov našeg opstanka; jak osećaj pripadnosti zaposlenih i studenata Fakultetu; izražen osećaj ponosa – “mnogo smo jaki”;
  • Širina akademskog duha – samouvereno prihvatanje izazova (“mi to možemo”); uzbudljivo akademsko iskustvo kroz veliku ponudu van-nastavnih aktivnosti; stalno usavršavanje ostalih osobina koje su u skladu sa akademskim tradicijama, a potrebne budućim liderima.
  • Liderstvo – težnja da budemo na vodećoj poziciji u svim oblastima rada; inicijatori pozitivnih promena u okruženju.
  • Odgovornost – vera u koncepte društveno odgovornog poslovanja i njihova promocija u svakodnevnom radu.