Partnerske institucije

Fakultet organizacionih nauka ima potpisane ugovore/memorandume o saradnji sa sledećim visokoškolskim institucijama iz inostranstva:

Ovi ugovori predviđaju razmenu informacija, razvoj zajedničkih studija, razmenu nastavnika i predavača, organizaciju zajedničkih događaja i druge aktivnosti od značaja za institucije potpisnice.