Osnovne studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Osnovne akademske studije traju osam semestara (240 ESPB) i realizuju se kroz dva studijska programa:

Informacioni sistemi i tehnologije
U okviru studijskog programa izučavaju se najnovija dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija i sistema. Studenti se osposobljavaju da uspešno primenjuju stečena znanja i veštine.

Menadžment i organizacija
Sadržaj studijskog programa je zasnovan na aktuelnim pravcima razvoja i poslovanja u domaćem i  međunarodnom okruženju iz oblasti menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, ljudskih resursa, operacionog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, upravljanja projektima i investicijama.

U okviru ovog studijskog programa, nakon završetka prve godine studenti biraju jednu od tri studijske grupe:

  • Menadžment
  • Operacioni menadžment
  • Upravljanje kvalitetomSpisak predmeta  na osnovnim studijama na Fakultetu organizacionih nauka na srpskom jeziku možete pronaći na glavnom sajtu Fakulteta:


Studenti osnovnih studija nastavu iz određenih predmeta mogu slušati na engleskom jeziku. Više informacija možete dobiti na studiesinenglish@fon.bg.ac.rs