Diplomske studije

DIPLOMSKE AKADEMSKE MASTER STUDIJE


Diplomske akademske studije traju dva semestra (60 ESPB) i realizuju se kroz osam studijskih programa. U okviru ovih studijskih programa, studenti biraju različite studijske grupe – module.


 

 

 1. Informacioni sistemi i tehnologije
 2. Operaciona istraživanja i računarska statistika
 3. Softversko inženjerstvo i računarske nauke
 4. Menadžment i organizacija
 5. Menadžment (Društveno humanističke nauke)
 6. Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
 7. Upravljanje kvalitetom
 8. Inženjerski i operacioni
 9. Zajednički studijski program “Menadžment u upravi”


Informacioni sistemi i tehnologije

 1. Informacioni sistemi
 2. Informacione tehnologije
 3. IT menadžment


Operaciona istraživanja i računarska statistika

 1. Operaciona istraživanja
 2. Računarska statistika


Softversko inženjerstvo i računarske nauke

 1. Softversko inženjerstvo
 2. Računarske nauke


Menadžment i organizacija

 1. Menadžment
 2. Evropski biznis i menadžment
 3. Menadžment razvoja
 4. Marketing inženjering
 5. Multimedijalne komunikacije i odnosi s javnošću
 6. Organizacija poslovnih sistema
 7. Poslovna inteligencija i odlučivanje
 8. Menadžment finansijskog rizika
 9. Upravljanje ljudskim resurima
 10. Upravljanje projektima i investicijama
 11. Inženjerska ekonomika


Menadžment (Društveno humanističke nauke)

 1. Menadžment
 2. Marketing menadžment i odnosi s javnošću
 3. Menadžment ljudskih resursa
 4. Evropski menadžment i globalizacija
 5. Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika
 6. Upravljanje projektima
 7. Menadžment u obrazovanju


Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Upravljanje organizacionim sistemima
 3. Cyber kriminal


Upravljanje kvalitetom

 1. Upravljanje kvalitetom
 2. Inženjering kvaliteta
 3. Sistem kvaliteta životne sredine


Inženjerski i operacioni menadžment

 1. Menadžment inženjerstvo
 2. Preduzetničko upravljanje malim i srednjim preduzećima
 3. Računarski integrisana proizvodnja i logistika
 4. Ekološki menadžment


Zajedničke diplomske akademske – master studije Menadžment u upravi
Studijski program Menadžment u upravi je zajednički program sa Fakultetom za upravu Univerziteta u Ljubljani. Studije traju dva semestra (60 EPSB) i odvijaju se kroz četiri studijske grupe: Upravljanje ljudskim resursima, Upravna informatika, Menadžment u lokalnoj samoupravi i Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Studenti su obavezni da deo studija završe na partnerskoj instituciji. Više informacija o ovom studijskom programu možete pronaći na sajtu Menadžmenta u upravi.