Postdiplomske studije

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE


Menadžment

Studijski program je koncipiran da na savremen način obrazuje strukovne menadžere specijaliste, koji će biti sposobni da uspešno primene stečena znanja i veštine.

Program obuhvata devet studijskih grupa: Upravljanje projektima; Menadžment kulture i umetnosti; Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije; Elektronsko poslovanje; Menadžment; Finansijski menadžment; Ekološki menadžment; Marketing menadžment; i Menadžment ljudskih resursa.

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

Organizacione nauke

Studenti se upoznaju sa specifičnostima istraživačkog rada u oblasti organizacionih nauka..

Menadžment

Program predstavlja skup studijskih grupa čiji su se sadržaji godinama razvijali i izvodili na poslediplomskim studijama zajedno sa Medicinskim, Farmaceutskim i Filozofskim fakultetom u Beogradu.

DOKTORSKE STUDIJE

Informacioni sistemi i menadžment

Studijski program doktorskih studija je celovit i sveobuhvatan i studentima nudi najnovija naučna saznanja. Usklađen je, s jedne strane, sa vizijom, misijom i ciljevima Fakulteta, a s druge, sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke u ovoj naučnoj oblasti.

Studijski program integriše područja organizacije, menadžmenta, i informacionih sistema. izborni predmeti omogućuju profilisanje organizacionih nauka kroz različite izborna područja:

  • Informacioni sistemi
  • Menadžment
  • Operaciona istraživanja
  • Softversko inženjerstvo
  • Upravljanje sistemima
  • Elektronsko poslovanje